hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
kultúra [kiállítás]  2020. június 12. péntek   16:15
nincsen hozzászólás

szerző: 12qper
Derkó 2020 | Képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása


  A jár­vány­ügyi ve­szély­hely­zet­re való te­kin­tet­tel a Mű­csar­nok már­ci­us 17-től ha­tá­ro­zat­lan időre be­zárt. A ki­ál­lí­tás je­len­leg nem lá­to­gat­ha­tó.
  
  Online tárlat és virtuális séta.
  
  A Der­kovits Gyula festő-és gra­fi­kus­mű­vész­ről el­ne­ve­zett ösz­tön­dí­jat mű­vész­kö­rök­ben év­ti­ze­dek óta Derkó­nak ne­ve­zik. A díjra a 35. élet­évü­ket be nem töl­tött mű­vé­szek pá­lyáz­hat­nak, és leg­fel­jebb három egy­mást kö­ve­tő évben nyer­he­tik el. Az ösz­tön­díj össze­ge havi brut­tó 200.000 Ft. A pá­lyá­zók mű­ve­it az Em­be­ri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­ma által fel­kért füg­get­len szak­mai zsűri bí­rál­ja el, amely éven­te 26 mű­vészt dí­jaz­hat, sok­szor nehéz dön­té­sek és ko­moly viták során. A több mint 200 je­lent­ke­ző al­ko­tó közül kell ki­vá­lasz­ta­ni, kik­nek a pá­lyá­ja ígé­re­tes, vagy kik azok, akik­nek me­rész pró­bál­ko­zá­sai, újító öt­le­tei tá­mo­ga­tás­ra ér­de­me­sek. A pá­lyáz­ta­tás és pá­lyá­zat­ke­ze­lés fel­ada­ta­it a MANK Ma­gyar Al­ko­tó­mű­vé­sze­ti Köz­hasz­nú Non­pro­fit Kft. végzi.
  
  Az 1955-ben ala­pí­tott ösz­tön­díj fő kül­de­té­se, hogy se­gít­se a fi­a­tal, pá­lya­kez­dő mű­vé­sze­ket, anya­gi tá­mo­ga­tást nyújt­va a meg­él­he­tés­hez, hogy a mű­vé­szek az al­ko­tói fo­lya­ma­tok­ra kon­cent­rál­has­sa­nak. Emel­lett a Derkó az élet­pá­lya során el­ső­ként kap­ha­tó ál­la­mi ki­tün­te­tés, mely presz­tízst je­lent, sőt, be­lé­pőt a nagy­be­tűs mű­vész­vi­lág­ba, egy­faj­ta „stage pass”-t a pá­lyá­hoz. Az ösz­tön­díj el­nye­ré­se fe­le­lős­ség, mind a díjat oda­íté­lő bírák, mind az azt el­nye­rő mű­vé­szek ré­szé­ről. A „der­kós” éve(ke)t jól kell tudni hasz­nál­ni­uk a fi­a­tal mű­vé­szek­nek, hogy el­hí­va­tá­su­kat meg­erő­sít­ve, a ké­sőb­bi­ek során is a pá­lyán ma­rad­va ki­bon­ta­koz­tat­has­sák mű­vé­sze­tü­ket. A „der­kó­sok­ra” fel­fi­gyel­het­nek a mű­vé­szet­tör­té­né­szek, a ga­lé­ria­tu­laj­do­no­sok és a gyűj­tők.
  
  A zsű­ri­zés fo­lya­ma­ta után meg­va­ló­su­ló, a Mű­csar­nok­ban meg­ren­de­zett ki­ál­lí­tás évek óta a friss ösz­tön­dí­ja­sok be­mu­tat­ko­zá­sá­nak je­len­tős fó­ru­ma. A tár­lat egy­faj­ta vá­lo­ga­tott se­reg­szem­le, amely­ből új utak in­dul­hat­nak, cso­por­tos vagy ön­ál­ló ki­ál­lí­tá­si fel­ké­ré­sek­kel. Az idei ki­ál­lí­tás új­sze­rű­sé­ge, hogy a Der­kovits-ösz­tön­dí­ja­sok be­mu­tat­ko­zá­sa a II. Kép­ző­mű­vé­sze­ti Nem­ze­ti Sza­lon tár­lat­tal egy idő­ben zaj­lik. Így a már be­fu­tott mű­vé­szek a pá­lyá­ju­kon most in­du­lók­kal egy idő­ben lát­ha­tó­ak a Mű­csar­nok­ban.
  
  ki­ál­lí­tók: Al­másy Ivor | Ámmer Gergő | Ber­kes Ádám Csa­nád | Ber­náth Dá­ni­el | Éles Ló­ránt | Gosz­to­la Kitti | Gú­gy­e­la Tamás | Gu­lyás And­rea Ka­ta­lin | Jagi­cza Pat­rí­cia Linda | Kin­cses Előd Gyula | Kiss Dá­ni­el | Ko­pacz Kund Lász­ló | Má­ri­ás Ist­ván aka Hor­ror Pista | Mel­ko­vics Tamás | Nagy Karol | Pa­rá­da Zol­tán | Ré­vész Anna | Rózsa Luca Sára | Schul­ler Judit Flóra | Sipos Bog­lár­ka | Sü­ve­ges Rita | Szabó Fran­cis­ka | Szabó Meny­hért | Sztruh­ár Zsu­zsa | Tran­ker Kata | w. Hor­váth Tibor
  
  Ku­rá­tor: Fa­za­kas RékaSzólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2021. augusztus 15.
Scooter az EFOTT-on
Efott 2021.
2021. augusztus 17.
Summer Hell - Kreator, Eluveitie, Jinjer augusztusban a Barba Negra-ban
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Kodály Művészeti Fesztivál 21´
Újranyit a Müpa: világsztárok és a hazai kulturális élet kiválóságai várják a nézőket a nyári hónapokban és a 2021/22-es évadban
Sokszínű olvasmányok
Jövőre rendezik meg az első Nemzetközi Kodály Versenyt Debrecenben
Bereményi Géza, Grecsó Krisztián, Spiró György, Závada Péter, Csoóri-est és Rájátszás a Margó Irodalmi Fesztiválon
Libri irodalmi díjak - Átadták a 2021-es díjakat
Fiatal tehetségeket és kiemelkedő életműveket díjaznak idén is a Cziffra Fesztiválon
A fény képei | II. Fotóművészeti Nemzeti Szalon 2021
 kiemelt 
Efott 2021.
  
A tavalyi év minden igyekezete ellenére a legendás fesztivál sajnos elmaradt, de idén ismét düböröghetnek a hangfalak a jól bevált helyszínen, a Velencei- tó partján

Summer Hell - Kreator, Eluveitie, Jinjer augusztusban a Barba Negra-ban
Scooter az EFOTT-on
Gojira, Alien Weaponry, Employed To Serve a Barba Negra-ban
Sabaton: Budapesten a The Hu-val es a Lordi-val
 friss hozzászólások 

Kókler (1)
Nincs menekvés! “I’m Gonna Get You” címmel megérkezett a Bengal második videoklipje (1)
Két tizenéves srác hip-hop projektje (2)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 farrelly    winterborn    the amity affliction    dust bolt    ironman 2    s dance    a kétballábas banda    martin scorsese    dead men tell no tales    edguy    reason    bálint bence    slamo    sziget 2010    nicolas cage    iron maiden    olimpia    coldplay    intronaut    black-out    blu-ray    our youth    sziget    troldhaugen    embers  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2021 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!